Təbrizdə “kafir iqamətgahı” adlandırılan, indi isə yalnız dağıntıları qalan bir tikili məhv edilmiş elm və hikmət haqqında ağı oxuyurdu. Bu icmanın ən son üzvlərindən olan gənc İsmayıl böyük qardaşlarını və müəllimlərini xatırladıqca dərd içində qovrulurdu. O zaman bu məkanda hamı qardaş sayılırdı. Hətta müəllimlər də tədrisə görə məvacib almağı özlərinə təhqir sayırdılar. “Saflıq qardaşları” sırasına qatılan şagirdə görə atalarından yazılı sənəd alınırdı. Bu sənədə əsasən şagird mütləq atasının himayəsindən çıxıb, müəlliminin mənəvi övladı olmalı idi. 15 yaşından aşağı olan kəs bu hikmət cəmiyyətinə qəbul edilmirdi. Təşkilatın üzvlərindən yaşlı nəsillə yox, müxtəlif elmlərə həvəsli olan, bu dünyanı və axirəti qəbul edən, qiyamət gününə, peyğəmbərin dediklərinə əməl edən, ehtiras və savaşlardan qaçan gənc nəsillə iş görmək tələb edilirdi.

Ətraflı

Sərxoşluq nədir?

Ətraflı

İnsanın niyə tükü olur?

Ətraflı

Böyrəklərimiz necə işləyir?

 

Ətraflı

Delfin nədir?

23.05.2016

Niyə yarasalar başıaşağı sallanır?

Ətraflı

Taxt-tacını elmə qurban verən hökmdar

Ətraflı

Yer üzündə ən sürətli məməli hansıdır?

Ətraflı

...Kopernik və Qalileyin dediklərini 5 yüz il əvvəldən təxmin edib

Ətraflı