Müəlliflər əsərlərinə yenidən müraciət etməli olsaydılar, nələrdənsə imtina edib, nələrisə dəyişərdilərmi?

Ətraflı

“Nə vaxt, necə və hansı şəraitdə işləyirsiniz?

Ətraflı

Ziyalılarımız hansı əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsini zəruri hesab edirlər?

Ətraflı

Sənət adamlarımızın həyatını dəyişən kitablar

Ətraflı

Sənət adamları ən yüksək qonorarlarını aldıqları günü necə xatırlayırlar?

Ətraflı

Müəlliflər öz mətnlərinin mistik tərəfi ilə bağlı nə düşünürlər?

Ətraflı

Yazıçılarımız hansı əsərlərin sonluğunu dəyişmək istərdi?

Ətraflı